• maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center

Wagi samochodowe pracują z reguły w trudnych warunkach środowiskowych i wymagają szczególnej dbałości o zastosowane materiały i rozwiązania technologiczne.

Elementy stalowe, narażone na pracę w warunkach zewnętrznych, powinny być pokryte powłokami antykorozyjnymi o odpowiedniej grubości i jakości. Najskuteczniejszym i najtrwalszym zabezpieczeniem jest cynkowanie ogniowe konstrukcji, jest to jednak rozwiązanie najdroższe w przypadku pomostów stalowych i stalowo-betonowych. Bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi cechuje się także malowanie hydrodynamiczne konstrukcji z powłokami malarskimi o grubości 200 mikronów. Wagi z pomostem żelbetowym, gdzie ilość elementów stalowych narażonych na czynniki środowiskowe jest stosunkowo niewielka, najlepszym i najtrwalszym rozwiązaniem w stosunku do kosztów jest cynkowanie ogniowe.

Waga samochodowa z pomostem żelbetowym lub stalowo-betonowym wymaga również zastosowania betonu o najwyższej jakości.

Odpowiednie są tu betony klasy C40/50 o szczelności W8 i mrozoodporności F150. Bardzo ważne jest zastosowane w nich kruszywo, które ma bezpośredni wpływ na trwałość powierzchni (odporność na ścieranie, pękanie z powodu ujemnych temperatur). Taką jakość zapewnia kruszywo amfibolitowe łamane o bardzo małej nasiąkliwości. Dzięki takim materiałom pomost wagowy jest znacznie mniej narażony na powstawanie ubytków powierzchni, odpryski oraz pęknięcia.  Dodatkowo żelbetowy pomost wagi wymaga odpowiedniego wyprofilowania krawędzi narażonych na uszkodzenia przez koła ważonych pojazdów.


Uszkodzenia nawierzchni pomostu spowodowane użyciem betonu niskiej jakości.

Uszkodzenia nawierzchni pomostu spowodowane użyciem betonu niskiej jakości.

Dzięki temu wagi samochodowe, pracując nawet w bardzo niekorzystnych warunkach środowiskowych, są skutecznie zabezpieczone przed korozją oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Równie ważnym aspektem jest zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji pomostu wagowego. Zapewnienie jej jest kluczowe dla dokładności ważenia (szczególnie w przypadku ciężkich pojazdów) oraz trwałości pomostu. Niewystarczająca sztywność może skutkować przekroczeniem błędów dopuszczalnych w przypadku ważenia pojazdu ustawionego w różnych miejscach pomostu (na przykład na końcach względem środka). Nadmierne uginanie się pod obciążeniem skutkuje też zmniejszeniem żywotności konstrukcji, szczególnie widocznej w przypadku wag mocno obciążonych pracą. Zapewnienie optymalnej sztywności polega na odpowiednim zaprojektowaniu konstrukcji pomostu. W przypadku pomostów wagowych stalowych lub stalowo-betonowych zawsze wiąże się to z wykorzystaniem odpowiednio dużej ilości profili konstrukcyjnych o odpowiednich przekrojach, wykonanych z wysokiej jakości stali. Pomosty żelbetowe muszą być o grubości dostosowanej do pracy pod dużym obciążeniem i odpowiednio mocno zbrojone i wykonane z betonu najwyższej jakości.

Waga samochodowa najazdowa powinna też bardzo często być jak najmniej wyniesiona ponad teren. Warunek ten wymusza zmniejszenie grubości pomostu wagowego (wysokości całej wagi). Warunek zachowania odpowiedniej sztywności konstrukcji mimo zmniejszenia przekroju pomostu, pozwala spełnić zwiększenie liczby przetworników wagowych, dzięki czemu maleje długość poszczególnych segmentów pomostu z jednoczesnym wzrostem sztywności. Standardowy pomost o długości 18m wyposażony jest wówczas w 4 krótsze segmenty zamiast 3 dłuższych (10 przetworników tensometrycznych zamiast 8). Dzięki temu np. pomost żelbetowy może być wyniesiony np. tylko 34 cm ponad teren. Konsekwencją tego są krótsze najazdy na wagę, a więc mniejsza ilość miejsca, jaka jest niezbędna do montażu wagi oraz łatwiejszy wjazd pojazdu na pomost.

Dodatkowym elementem wyposażenia pomostu wagowego mogą być stalowe burty. Mają one za zadanie naprowadzenie i prawidłowe ustawienie pojazdu na wadze. Burty zabezpieczają również przed zsunięciem się pojazdu z pomostu w przypadku wagi wyniesionej lub zjeżdżaniem w bok w przypadku wagi zagłębionej. Burty mogą być zamontowane do pomostu lub fundamentu (w zależności od konstrukcji danej wagi).

Spełnienie najwyższych norm jakościowych zastosowanych materiałów oraz odpowiednio zaprojektowana i sprawdzona przez lata użytkowania konstrukcja pomostu wagowego to kluczowe warunki długotrwałej eksploatacji wag do ważenia ciężkich pojazdów.

Cynkowanie elementów stalowych pomostu Fazowanie
stopka