• maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center

Program wagowy Jonkar został wyposażony w szereg możliwości i funkcji, które sprawiają, że jest programem zaawansowanym oraz uniwersalnym, dającym się zastosować w różnorodnych aplikacjach. Program jest dostarczany w pełnej wersji obsługującej wszystkie produkowane przez nas wagi samochodowe i ich osprzęt dodatkowy. Dzięki temu, klient który chce rozbudować program np. o obsługę czytników kart identyfikacyjnych, musi tylko doposażyć wagę w niezbędne urządzenia, bez dokupowania rozszerzenia licencji o obsługę czytników w programie.

Program wagowy Jonkar, dla wag samochodowych

Funkcje programu:

Ważenia:

 • Ważenie pojedyncze (z wcześniej zapisaną tarą pojazdu)
 • Ważenie tary pojazdu celem użycia jej do ważeń pojedynczych
 • Ważenie podwójne tj. ważenie pustego i pełnego pojazdu (tary i brutto)
 • Ważenie pośrednie (dla pojazdów, które w jednym cyklu ważeń np. przywożą surowiec, a wyjeżdżają z materiałem
 • Ważenie usługowe
 • Możliwość wprowadzenia jednego lub więcej towarów podczas ważenia
 • Możliwość ważenia towarów luzem lub na sztuki wraz z tarą opakowań
 • Możliwość wprowadzania uwag podczas ważenia
 • Kontrola, czy wszystkie wymagane dane zostały wprowadzone podczas ważenia
 • Możliwość skonfigurowania pól wymaganych podczas ważenia
 • Automatyczne rozpoznawanie przyjęcia i wydania towaru na podstawie ważeń
 • Możliwość ręcznego wpisywania ciężaru np. w przypadku awarii wraz z adnotacją w bazie i ew. na wydruku, że ciężar został wprowadzony ręcznie
 • Brak możliwości skasowania ważenia zakończonego; może ono być tylko anulowane
 • Możliwość wyświetlania ważeń anulowanych na liście ważeń
 • Możliwość automatycznego uzupełniania danych na podstawie poprzedniego ważenia
 • Możliwość ostrzegania i zablokowania ważenia, jeśli ciężar pojazd przekracza ciężar dopuszczalny
 • Możliwość wprowadzenia potrąceń z kg lub procentach ciężaru netto
 • Możliwość podania ciężaru opakowań dodatkowych w kg (np. palet)
 • Obsługa ciężaru deklarowanego towaru
 • Automatyczne wyliczanie różnic pomiędzy ciężarem deklarowanym a rzeczywistym towaru
 • Dowolna liczba dodatkowych parametrów wprowadzanych podczas ważenia, z możliwością przypisania ich do konkretnych towarów, np. wilgotność, zanieczyszczenia, zawartość glutenu itp.

Obsługa mierników wagowych:

 • Jednoczesna obsługa do dwóch wag (mierników wagowych)
 • Obsługa większości protokołów transmisji mierników używanych z wagami samochodowymi
 • Możliwość zerowania wagi z programu (dot. wybranych mierników wagowych)
 • Komunikacja z miernikami poprzez  interfejs RS232 lub Ethernet

Obsługa urządzeń dodatkowych:

 • Sterowanie bezpośrednio czterema wyjściami dla szlabanów lub sygnalizatorów drogowych
 • Obsługa do czterech czytników kart identyfikacyjnych RFID
 • Obsługa czujników położenia pojazdu na wadze
 • Obsługa wyświetlaczy zewnętrznych do wyświetlania komunikatów dla kierowcy
 • Możliwość drukowania dodatkowych kwitów wagowych na drukarce paragonowej (zewnętrznej lub wewnętrznej)
 • Obsługa do 6 kamer telewizji przemysłowej (IP, megapixelowych)
 • Współpraca z zewnętrznymi terminalami obsługowymi (dotykowymi i z fizycznymi klawiaturami)

Bazy danych

 • Baza użytkowników programu wraz z poziomami dostępu do poszczególnych funkcji programu
 • Baza klientów
 • Baza przewoźników
 • Baza kierowców
 • Baza pojazdów
 • Baza towarów z prowadzeniem stanów ilościowych każdego towaru
 • 4 bazy dodatkowe, definiowalne przez użytkownika
 • Baza parametrów dodatkowych ważenia (np. wilgotności towaru, jego pochodzeniu itp.; baza konfigurowalna przez administratora programu z możliwością powiązania parametrów z konkretnymi towarami (np. inne parametry dla pszenicy, a inne dla żyta)
 • Baza ważeń
 • Baza ważeń usługowych
 • Baza zdarzeń programu (logowania, wylogowania, zmiany konfiguracji, edycji ważeń, problemy z komunikacją z miernikiem wagowym itp.)
 • Baza wydanych kart identyfikacyjnych
 • Baza przejazdów przez wagę
 • Praca z Microsoft SQL Server CE 3.5® (dotyczy wersji jednostanowiskowej)
 • Możliwość pracy z serwerem Microsoft SQL Server 2008R2 Express® lub nowszym (dotyczy wersji sieciowej)
 • Możliwość współdzielenia bazy danych z innym stanowiskiem np. drugą wagą lub biurem, gdzie wykonywane są raporty z ważeń
 • Wyszukiwanie przyrostowe w bazach danych wg. wybranych przez użytkownika pól
 • Kontrola powtarzalności pól unikalnych (np. nazwy towaru w bazie towarów, tak aby nie było zduplikowanych danych)

Drukowanie

 • Drukowanie kwitów wagowych na drukarkach igłowych bądź laserowych
 • Drukowanie dodatkowych kwitów wagowych na drukarce paragonowej
 • Automatyczny wydruk kwitu po zakończonym ważeniu                                             
 • Wydruk kwitu w formacie A4 lub A5
 • Wydruk oryginału i kopii kwitu ważenia w formacie A5 na papierze w formacie A4                                  
 • Możliwość zdefiniowania liczy kopii drukowanych kwitów wagowych  
 • Definiowalny nagłówek oraz stopka kwitów wagowych

Kwity wagowe

 • Niezależna numeracja kwitów wagowych dla przyjęcia, wydania i ważeń usługowych
 • Możliwość definiowania prefiksu oraz sposobu numeracji kwitów wagowych
 • Możliwość wysyłania kwitów wagowych na adres email bezpośrednio z programu
 • Możliwość drukowania kwitów wagowych z okna podglądu ważenia

Raportowanie

 • Możliwość współdzielenia bazy danych z innym stanowiskiem np. biurem, gdzie wykonywane są raporty z ważeń
 • Tworzenie raportów typu zestawienie, zawierających wszystkie informacje wprowadzane podczas ważeń
 • Tworzenie raportów typu podsumowanie, zawierających podsumowania ruchu towarów wg zadanych kryteriów
 • Tworzenie zestawień dla ważeń usługowych
 • Tworzenie raportów dla przejazdów przez wagę (wyników monitorowania wagi)
 • Możliwość zapisu raportów w formacie pdf
 • Możliwość wysyłania raportów na adres email bezpośrednio z programu
 • Możliwość eksportu zestawień ważeń do plików .csv

Kamery telewizji przemysłowej

 • Obsługa do 6 kamer IP jednocześnie
 • Możliwość przypisywania kamer CCTV do poszczególnych wag oraz zdefiniowania ich nazw
 • Podgląd obrazu z kamer w zintegrowanym z programem wagowym module podglądu lub w dedykowanym programie dostarczanym wraz z kamerami
 • Wykonywanie zdjęć w momencie ważenia pojazdu
 • Możliwość drukowania zdjęć z ważenia
 • Funkcja zbliżenia wybranego fragmentu zdjęcia np. tablicy rejestracyjnej
 • Funkcja testowania połączenia z kamerą wraz z pomiarem czasu pobierania zdjęcia
 • Automatyczne uruchamiania podglądu kamer w momencie startu programu                                  
 • Możliwość zmiany rozmiaru okna podglądu kamer

Pozostałe funkcje

 • Praca w systemie operacyjnym Microsoft Windows 7® oraz Microsoft Windows 10®
 • Monitorowanie przejazdów wszystkich pojazdów przez wagę
 • Wykonywanie kopii zapasowych baz danych programu przy wychodzeniu z programu
 • Możliwość zdefiniowania ilości dni pomiędzy wykonaniami kopii zapasowych, po której program będzie monitował o jej wykonanie
 • Możliwość przesunięcia danych o ważeniach do bazy archiwalnej
 • Możliwość przeglądania oraz raportowania baz archiwalnych
 • Możliwość eksportu danych ważenia do pliku tekstowego po jego zakończeniu (np. w celu przeniesienia danych do systemu nadrzędnego)
stopka