• maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center

Oferujemy wagi samochodowe najazdowe (wyniesione ponad teren) oraz wagi zagłębione (równe z gruntem), w wielu wariantach, dostosowanych do potrzeb klientów.

Wybierając wagę samochodową, należy uwzględnić:

 • maksymalny ciężar ważonych pojazdów (maksymalny zakres ważenia)
 • długość ważonych pojazdów
 • lokalizację wagi z uwzględnieniem wymaganej przestrzeni manewrowej dla aut
 • warunki terenowe (wysokość wód gruntowych, ukształtowanie terenu wokół wagi)
 • organizację procesu ważenia pojazdów

Różnorodność oferowanych rozwiązań, a także nasze prawie 30 letnie doświadczenie to atuty, dzięki którym możemy zaspokoić potrzeby praktycznie każdego klienta. Oferowane urządzenia są skonstruowane tak, aby zapewnić jak najwyższą i trwałość. Jednocześnie cena wagi samochodowej jest skalkulowana tak, aby była możliwie atrakcyjna dla naszych klientów i zapewniała jak najlepszy stosunek ceny do jakości oraz możliwości. 

 • Część jezdna jest równa z otaczającym gruntem
 • Uproszczony wjazd i zjazd z wagi
 • Minimalna wymagana powierzchnia zabudowy pod wagę
 • Dostęp pod pomost poprzez włazy rewizyjne
 • Pełen dostęp do przestrzeni pod wagą bez demontażu pomostu (bardzo proste czyszczenie)
 • Minimalne ryzyko przymarznięcia zimą
 • Wymaga odprowadzenia wód opadowych
Waga zagłębiona, stalowo-betonowa z opcjonalnymi burtami.
 • Wyniesione ponad grunt, płyta jezdna na wysokości do 38cm ponad teren
 • Wjazd na wagę poprzez najazdy o długości ok. 4m
 • Lokalizacja musi uwzględnić długość najazdów oraz konieczność wjeżdżania aut na wagę na wprost
 • Długość najazdów w połączeniu z niewielką wysokością wagi zapewnia łagodny wjazd i zjazd
 • Opcjonalne burty, zabezpieczające przed zsunięciem się samochodu z wagi.
 • Łatwo dostępna przestrzeń pod pomostem (uproszczone czyszczenie)
 • Nie wymaga instalacji odprowadzającej wody opadowe
Waga najazdowa, stalowo-betonowa z najazdami betonowymi
checkmark
Ogólna charakterystyka techniczna
 • Zakres ważenia 60t (dla wagi 18x3m) lub inny
 • Pomost 18x3m (najczęściej zamawiany) lub o innych wymiarach
 • Pomost wagowy żelbetowy (prefabrykowany), stalowo-betonwy lub w pełni stalowy, pokryty blachą łezkową
 • Fundament wagi wykonany na miejscu na mokro lub na prefabrykowanych stopach fundamentowych, ustawionych na nośnym podłożu
Stop-Korozji_2
checkmark
Wyposażenie dodatkowe wag samochodowych:
 • szlabany,
 • czytniki kart identyfikacyjnych RFID,
 • sygnalizacja świetlna,
 • oprogramowanie komputerowe, służące do obsługi procesów ważenia
 • kamery telewizji przemysłowej,
 • systemy automatycznego ważenia pojazdów.

Więcej informacji znajduje się w dziale poświęconym wyposażeniu dodatkowemu wag.

stopka