• maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center

Główną funkcją wagi dla pojedynczych ładunków (wagi kontrolnej) jest sprawdzanie ilości produktu obecnego w gotowym opakowaniu oraz porównanie z zadanym ciężarem nominalnym.
Na tej podstawie obliczane są parametry kontroli zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ustawie o towarach paczkowanych.
Jeżeli ciężar kontrolowanej paczki nie spełnia parametrów zadanych w systemie, to system kontrolny zasygnalizuje niezgodne opakowanie. Jeżeli ciężar opakowania jest zgodny z zadanymi wartościami, waga kontrolująca przeprowadzi odpowiednie obliczenia dla rejestrowanej partii produkcyjnej.

 

Jeżeli linia pakująca wyposażona jest w odpowiednio przygotowany automatyczny system dozujący, waga kontrolująca może (dodatkowa opcja!), dokonać regulacji parametrów dozowania w celu optymalizacji ilości produktu obecnego w opakowaniu, obniżając ilość niewłaściwych opakowań.

 

Pomiar ciężaru rzeczywistego opakowania wykonywany jest statycznie po umieszczeniu worka na przenośniku pełniącym funkcję szalki wagi. Po zasygnalizowaniu przez fotokomórkę wejściową wprowadzenia opakowania na szalkę wagi, przenośnik zostaje zatrzymany i po ustabilizowaniu się wskazania ciężaru, waga zarejestruje ciężar paczki i zasygnalizuje jego poziom, a także może automatycznie wysterować przenośnik odbierający.

 

Podstawowe dane techniczne (zależne od modelu):

 

 • Obciążenie maksymalne: do 1200,0 kg
 • Obciążenie minimalne: od 0,1 kg
 • Działka elementarna: od 1g
 • Klasa dokładności wagi: XIII(1) (odpowiada 0,05% przy kontroli statycznej)
 • Maksymalna ilość ważeń na godzinę: do 3600
Waga kontrolna do sprawdzania ciężaru worków BIG-BAG z przenośnikiem taśmowym. Waga kontrolna z przenośnikiem taśmowym. Waga kontrolna z przenośnikiem taśmowym o szerokości 30cm
stopka