• maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center

Oprogramowanie  Elewator AS jest przeznaczone do obsługi wag automatycznych w elewatorach zbożowych. Umożliwiaja przyjmowanie zleceń i ich podział na przeładunki realizowane przez wagowych. Program pozwala nadzorować cały proces zlecenia: przygotowanie, określenie miejsca składowania, podział na przeładunki, obsługę wag, wystawianie kwitów wagowych, archiwizację. Program zawiera system uprawnień, określający ograniczenia dla poszczególnych grup użytkowników.

Program wagowy Elewator AS, dla wag automatycznych

System zapewnia:

 • Nadzór nad realizacją zleceń i przeładunków,
 • Ewidencję zleceń i przeładunków,
 • Kontrolę nad stanem magazynowym,
 • Sterowanie wagami (do 20 wag automatycznych),
 • Możliwość określenia nieograniczonej ilości magazynów i komór,
 • Drukowanie kwitów wagowych,
 • Obsługę nieograniczonej liczby użytkowników ,
 • Możliwość przypisania użytkownikom grupy o określonym stopniu dostępu,
 • Eksportowanie danych z bazy danych do plików obsługiwanych przez Microsoft Excel,
 • Możliwość odczytu parametrów technologicznych z instalacji,
 • Możliwość stosowania własnych kwerend SQL do odczytu informacji z bazy danych
 • Bazę danych SQL do 10GB,
 • Obsługę Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7.

System dostosowujemy do indywidualnych preferencji i potrzeb - szczegółowe rozwiązania są opracowywane na życzenie klienta.

stopka