• maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maska Wagi samochodowe najazdowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center

Stacja załadowcza do półautomatycznego załadunku produktów sypkich do worków BIG-BAG pozwala na jednoczesny załadunek pięciu worków.

 

Wyposażona jest w:

 

 • układy ważące
 • zbiornik buforowy
 • przenośniki rolkowe lub taśmowe.

 

Charakteryzuje się wysoką wydajnością, wynoszącą ok. 20-30t/h na każde z 5 stanowisk dla worków 500kg , co daje sumaryczną wydajność ok. 100-150 t/h.

 

Stacja wyposażona jest w komputer do kontroli wydajności z poszczególnych stanowisk, raportowania załadunków, drukowania dokumentów itp.

 

Stacja może być przestawiana w nowe miejsce przez obsługę (wyposażona jest w rolki transportowe). Jest to bardzo przydatne np. na nabrzeżach, gdzie są rozładowywane statki. Stacja jest wówczas ustawiana na nabrzeżu, bezpośrednio przy statku, a po zakończonym rozładunku jest przestawiana w miejsce cumowania kolejnego statku. Mobilność stacji może być również bardzo przydatna na placach składowych, gdzie transport produktów nie może być realizowany przenośnikami taśmowymi.

Stacja załaunkowa do worków BIG-BAG, pięciostanowiskowa, wyposażona w wagi pracujące w trybie napełniania półautomatycznego. Widok ogólny na stację załadowczą ulokowaną na placu składowym na nabrzeżu. stacja załdunkowa do worków BIG-BAG podczas pracy w nocy. Koła transportowe stacji załadowczej, umożliwiające jej przestawianie w obrębie placu składowego.
stopka