• Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
Stacja załadowcza do półautomatycznego załadunku produktów sypkich do worków BIG-BAG pozwala na jednoczesny załadunek pięciu worków.

Wyposażona jest układy ważące, zbiornik buforowy, przenośniki rolkowe lub taśmowe.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością, wynoszącą ok. 20-30t/h na każde z 5 stanowisk dla worków 500kg, co daje sumaryczną wydajność ok. 100-150 t/h.

Stacja wyposażona jest w komputer do kontroli wydajności z poszczególnych stanowisk, raportowania załadunków, drukowania dokumentów itp.

Stacja może być przestawiana w nowe miejsce przez obsługę (wyposażona jest w rolki transportowe). Jest to bardzo przydatne np. na nabrzeżach, gdzie są rozładowywane statki. Stacja jest wówczas ustawiana na nabrzeżu, bezpośrednio przy statku, a po zakończonym rozładunku jest przestawiana w miejsce cumowania kolejnego statku.

Mobilość stacji może być również bardzo przydatna na placach składowych, gdzie transport produktów nie może być realizowany przenośnikami taśmowymi.
Stacja załadunkowa do worków BIG-BAG, wyposażona w pięć wag pracujących w trybie napełniania półautomatycznego.Widok ogólny na stację załadowczą ulokowaną na placu składowymStanowiska załadowcze do worków podczas pracy w nocy.Koła transportowe stacji załadowczej