• Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne

Wagi samochodowe są oferowane jako wagi najazdowe oraz zagłębione, w wersjach stacjonarnych i przenośnych.

Ze względu na wysokość posadowienia wagi względem gruntu, rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje wag samochodowych:
Wagi samochodowe najazdowe (tj. wyniesione ponad grunt), gdzie pojazdy wjeżdżają na wagę po betonowych lub stalowych najazdach o długości ok. 4 m. Wysokość części jezdnej pomostu wagowego nie przekracza 38 cm, pozwalając na łagodny wjazd i zjazd pojazdu z wagi. Wagi tego typu mogą być wyposażone w burty, których zadaniem jest zabezpieczenie pojazdu przed zsunięciem się.
Wagi samochodowe zagłębione posiadają płytę jezdną równą z nawierzchnią drogi, co ułatwia wjazd i jest szczególnie istotne w przypadku posadowienia wagi w miejscu, gdzie wjechanie na wprost jest utrudnione.

Pomosty wagowe mają standardowo wymiary 18x3m. Długość wagi może oczywiście być dopasowana do wymagań klienta. Pomost wagi samochodowej może być wykonany jako konstrukcja całkowicie stalowa (pokryta blachą łezkową), stalowo-betonowa, tj. rama stalowa wypełniona zbrojonym betonem oraz całkowicie betonowa, prefabrykowana (zbrojona). Pozwala to na dopasowanie konstrukcji do wymagań klienta oraz warunków pracy wagi

Ze względu na sposób posadowienia wagi, możemy je podzielić na wagi stacjonarne i wagi przenośne.

Wagi samochodowe stacjonarne posadowione są na fundamencie wykonanym na mokro, na placu budowy, natomiast wagi samochodowe przenośne ustawiane są na istniejącym podłożu. Wagi przenośne nie są trwale związane z gruntem, w związku z czym nie wymagają pozwolenia na budowę.

Zaletą naszych wag jest konstrukcja umożliwiająca proste czyszczenie, które może samodzielnie wykonywać ekipa obsługi, bez angażowania ciężkiego sprzętu czy też serwisu. Duży nacisk położyliśmy również na wyeliminowanie możliwości przymarzania konstrukcji wagi do fundamentu w warunkach zimowych. Wagi samochodowe zagłębione wyposażone są we włazy rewizyjne, pozwalające na łatwy dostęp do przestrzeni pod wagą. Wagi najazdowe pozwalają na czyszczenie przestrzeni pod wagą za pomocą prostych narzędzi.

Wagi samochodowe mogą być wyposażone w różnorakie wyposażenie dodatkowe do wag, wśród których możemy wymienić szlabany, światła sygnalizacyjne, wyświetlacze zewnętrze, czytniki kart, automatyzujące ważenie, układy kontroli posadowienia pojazdu na wadze, systemy telewizji przemysłowej oraz specjalistyczne komputerowe oprogramowanie wagowe.

Do obsługi wag samochodowych proponujemy program Jonkar. Program pozwala na ewidencje:

 • ważeń
 • osób obsługujących program
 • pojazdów
 • firm obsługiwanych w procesie ważenia
 • ważonych towarów

oraz drukuje kwity ważenia oraz szereg szczegółowych, konfigurowalnych raportów.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales