Logo Siemens Solution Partner
 • maskaWagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maskaWagi samochodowe zagłębione
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maskaWagi kolejowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maskaWagi automatyczne
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maskaWyposażenie dodatkowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center

Automatyka Serwis E. Majdański Sp. J. zajmuje znaczącą, utrwaloną długoletnim doświadczeniem, pozycję na krajowym rynku wag przemysłowych i automatyki.

 

Stosowany System Zarządzania oparty na standardach norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-N 18001 (OHSAS) uznajemy jako nowoczesny instrument kierowania i nadzorowania, zorientowany procesowo na spełnianie wymagań zainteresowanych stron oraz systematyczne doskonalenie działań i ich wyników w odniesieniu do oferowanych wyrobów i środowiska pracy przy jednoczesnym ekonomicznie uzasadnionym wykorzystywaniu potencjału finansowego i zasobów produkcyjnych.

 

Stabilizację i rozwój osiągamy poprzez konsekwentne kształtowanie wizerunku Spółki jako wiarygodnego i kompetentnego partnera przestrzegającego etycznych i prawnych reguł prowadzenia biznesu ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego i rynkowego oraz bezpieczeństwo osób związanych z naszą działalnością.

 

Mając świadomość konieczności ciągłego doskonalenia oraz monitorowania i spełnienia oczekiwań klientów i pracowników, dbamy o staranne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań rozwijając partnerskie relacje z wyżej wymienionymi stronami oparte na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów.

 

Nasze działania ukierunkowane są na:

 • zapewnienie satysfakcji klienta z jakości współpracy z naszą firmą,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonujących systemów zarządzania,
 • gwarantowanie wieloletniej obsługi serwisowej i dostępu do części zamiennych,
 • zapobieganie chorobom zawodowym, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i innym sytuacjom awaryjnym, które mogłyby spowodować utratę zdrowia pracowników i innych osób przebywających na naszym terenie jak również osób mających styczność z naszymi wyrobami.

 

Realizacja założeń tej polityki stanowi rekomendację do dalszych umów handlowych, bowiem zadowolenie klientów uznajemy za niezbędny warunek powodzenia naszej firmy.

 

Doceniając znaczenie systemowego podejścia do zarządzania, deklaruję osobiste wspieranie działań na rzecz realizacji niniejszej polityki, w tym kreowanie kultury pracy nacechowanej świadomością i współuczestnictwem pracowników w procesach decyzyjnych i wykonawczych w zakresach ich dotyczących.

 

 Tomasz Majdański

 Police 12.07.2017r.

Witryna wykorzystuje pliki cookie. Ułatwiają one nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Więcej informacji Akceptuję