• maskaWagi samochodowe najazdowe
  Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • maskaWagi samochodowe zagłębione
  Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • maskaWagi kolejowe
  Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • maskaWagi automatyczne
  Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • maskaWyposażenie dodatkowe
  Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
cover-center
Waga automatyczna brutto, porcjująca, typu WASA-PZ (Big-Bag) to urządzenie służące do napełniania worków typu Big-Bag.

Podstawowe cechy:
 • Pozwala na ładowanie worków 500-1000kg
 • Wyposażona jest w układ ważący, klapy dozujące, układ nadmuchu worka.
 • Może być wyposażona w przenośnik taśmowy lub rolkowy do transportu napełnionych worków.
 • Obsługa odbywa się poprzez graficzny panel operatorski, dzięki temu charakteryzuje się prostotą działania, łatwą diagnostyką oraz dużą wydajnością.
Maksymalna wydajność napełniania wynosi ok. 8-10t/h.Urządzenie oparte jest na wydajnym i niezawodnym sterowniku programowalnym, wyposażonym w specjalistyczny moduł wagowy.
Dzięki temu waga jest bardzo wydajna, niezawodna oraz może być w prosty sposób integrowana z istniejącymi układami automatyki zakładu.
Waga porcjująca, brutto, do worków BIG-BAGPanel operatorski wagi porcjującej.
W naszej bogatej ofercie mamy wagi do ważenia oraz napełniania produktami sypkimi worków BIG-BAG.

Nasze wagi mogą pracować automatycznie lub półautomatycznie (w takim przypadku proces napełniania kontroluje operator). Dzięki nim worki zostaną są szybko napełniane oraz precyzyjnie ważone.

Wagi napełniające do worków BIG BAG mogą być urządzeniami samodzielnymi (np. waga porcjująca) lub stanowić element wielostanowiskowy stacji załadowczych.

Automatyka Serwis oferuje także stacje załadunkowe stacjonarne oraz mobilne (dające możliwość przestawiania ich w różne miejsca przeładunku).

Stanowisko BIG BAG

Nasze stanowiska do worków BIG-Bag (stacje załadunkowe) są kompletnie wyposażone, co oznacza, że poza układem ważącym, mają układ sterowania, układy zasilania pneumatycznego, przenośniki, zbiorniki buforowe, oświetlenie stanowisk pracy oraz promienniki do ogrzewania stanowisk w okresie zimowym. Stacje załadunkowe są nowoczesne i łatwe w obsłudze.

W ofercie naszej firmy mamy również wagi kontrolne , których celem jest dokładne sprawdzenie, ile ważą worki BIG BAG. Wagi takie są montowane jako element systemu transportowego worków. Za ich sprawą można przewozić worki w dowolne miejsce.

Wszystkie wagi do worków BIG-BAG są wyposażone w panele operatorskie, dzięki którym mogą można komunikować się z operatorem podczas pracy. Takie wagi mogą być również wyposażone w systemy zdalnej diagnostyki, w specjalne oprogramowanie komputerowe (m.in. raportujące) oraz w inne zaawansowane rozwiązania, które ułatwiają pracę. Wszystkie te elementy wyposażenia zapewniają wagom niezawodność, wysoki komfort pracy oraz niezwykłą bardzo dużą wydajność użytkowania. Nasze wagi sprawdzą się w każdych warunkach.
Waga porcjująca do worków BIG-BAGMobilna stacja załadunkowa do worków BIG-BAG, dwustanowiskowa, mobilna.
Stacja załadunkowa, wyposażona w dwie wagi automatyczne do napełniania worków BIG-BAG.

Jest urządzeniem w pełni mobilnym, posiada możliwość przewożenia bez zdejmowania górnego kontenera.

Charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością, która dla worków 500kg wynosi ok. 65t/h dla każdego stanowiska załadowczego.

Wyposażona jest w

 • własną sprężarkę łopatkową
 • osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza
 • oświetlenie
 • ogrzewanie
 • system zdalnego nadzoru nad pracą urządzenia z wykorzystaniem transmisji danych poprzez sieć komórkową.


Stacja do pakowania worków BIG-BAG, dwustanowiskowa, wyposażona w wagi automatyczne.
Stacja załadowcza do półautomatycznego załadunku produktów sypkich do worków BIG-BAG pozwala na jednoczesny załadunek pięciu worków.

Wyposażona jest w:
 • układy ważące
 • zbiornik buforowy
 • przenośniki rolkowe lub taśmowe.


Charakteryzuje się wysoką wydajnością, wynoszącą ok. 20-30t/h na każde z 5 stanowisk dla worków 500kg , co daje sumaryczną wydajność ok. 100-150 t/h.

Stacja wyposażona jest w komputer do kontroli wydajności z poszczególnych stanowisk, raportowania załadunków, drukowania dokumentów itp.

Stacja może być przestawiana w nowe miejsce przez obsługę (wyposażona jest w rolki transportowe). Jest to bardzo przydatne np. na nabrzeżach, gdzie są rozładowywane statki. Stacja jest wówczas ustawiana na nabrzeżu, bezpośrednio przy statku, a po zakończonym rozładunku jest przestawiana w miejsce cumowania kolejnego statku. Mobilość stacji może być również bardzo przydatna na placach składowych, gdzie transport produktów nie może być realizowany przenośnikami taśmowymi.
Stacja załadunkowa do worków BIG-BAG, wyposażona w pięć wag pracujących w trybie napełniania półautomatycznego.Widok ogólny na stację załadowczą ulokowaną na placu składowymStanowiska załadowcze do worków podczas pracy w nocy.Koła transportowe stacji załadowczej
Waga kontrolna do worków BIG-BAG.


Główną funkcją wagi dla pojedynczych ładunków (wagi kontrolnej) jest sprawdzanie ilości produktu obecnego w gotowym opakowaniu oraz porównanie z zadanym ciężarem nominalnym.
Na tej podstawie obliczane są parametry kontroli zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ustawie o towarach paczkowanych.

Jeżeli ciężar kontrolowanej paczki nie spełnia parametrów zadanych w systemie, to system kontrolny zasygnalizuje niezgodne opakowanie. Jeżeli ciężar opakowania jest zgodny z zadanymi wartościami, waga kontrolująca przeprowadzi odpowiednie obliczenia dla rejestrowanej partii produkcyjnej.

Jeżeli linia pakująca wyposażona jest w odpowiednio przygotowany automatyczny system dozujący, waga kontrolująca może (dodatkowa opcja!), dokonać regulacji parametrów dozowania w celu optymalizacji ilości produktu obecnego w opakowaniu, obniżając ilość niewłaściwych opakowań.

Pomiar ciężaru rzeczywistego opakowania wykonywany jest statycznie po umieszczeniu worka na przenośniku pełniącym funkcję szalki wagi. Po zasygnalizowaniu przez fotokomórkę wejściową wprowadzenia opakowania na szalkę wagi, przenośnik zostaje zatrzymany i po ustabilizowaniu się wskazania ciężaru, waga zarejestruje ciężar paczki i zasygnalizuje jego poziom, a także może automatycznie wysterować przenośnik odbierający.

Podstawowe dane techniczne:

 • Obciążenie maksymalne: 1200,0 kg
 • Obciążenie minimalne: 250 kg
 • Działka elementarna: 0,5kg
 • Klasa dokładności wagi: XIII(1) (odpowiada 0,05% przy kontroli statycznej)
 • Maksymalna ilość ważeń na godzinę: 300


Waga kontrolna do worków BIG-BAG z przenośnikiem taśmowym.