• Wagi samochodowe najazdowe
  Przenośne oraz stacjonarne, również jako prefabrykowane
 • Wagi samochodowe zagłębione
  Wagi równe z poziomem gruntu
 • Wagi kolejowe
  Dla polskiego lub rosyjskiego rozstawu szyn.
 • Wagi automatyczne
  odważające, przeładunkowe, dozujące...
 • Wyposażenie dodatkowe
  Szlabany, światła, oprogramowanie i inne
Dla klientów, którzy z różnych względów nie mogą zamontować wagi samochodowej na stałe (np. działają na dzierżawionym terenie, bądź dana lokalizacja będzie używana przez krótki czas) oferujemy usługę dzierżawy wag samochodowych przenośnych. Dostarczamy kompletne rozwiązanie, począwszy od transportu wagi, jej montażu, ocenie zgodności WE, dopuszczającej do eksploatacji w celach handlowych, skończywszy na dostawie oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, np. szlabanów itp. Konstrukcja wagi nie jest trwale związana z gruntem, może być posadowiona na utwardzonym, wypoziomowanym podłożu, dzięki czemu nie wymaga wówczas pozwolenia na budowę.

Klientów zainteresowanych wypożyczeniem wag prosimy o kontakt

Stop korozji elementów wag samochodowych

Wagi samochodowe

Wagi samochodowe są oferowane jako wagi najazdowe oraz zagłębione, w wersjach stacjonarnych i przenośnych.

Wagi kolejowe

Wagi kolejowe, z polskim oraz rosyjskim rozstawem osi. Wersje standardowe oraz dla stref zagrożonych wybuchem.

Wagi automatyczne

Wagi odważające, przeładunkowe, dozujące, oparte na sterownikach programowalnych.

Wagi zbiornikowe

Wagi do ważenia zbiorników, również w wersjach z zintegrowanych z układami automatyki i wizualizacji.

Wyposażenie dodatkowe do wag

Dodatkowe, opcjonalne urządzenia do wag, tj. czytniki, sygnalizatory, wyświetlacze zewnętrzne, szlabany,

Programy wagowe

Oprogramowanie wspomagające proces ważenia na wagach kolejowych, samochodowych i wagach automatycznych.

Witryna wykorzystuje pliki cookie. Ułatwiają one nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Więcej informacji